Dive deeper into wānanga - Rangi Mātāwai. Register now

Are you a Māori Health Practitioner?
Do you live in Aotearoa?
Are you currently employed?
Become a Mataora!


Rangi Parauri Funding Application 

Complete two steps and Ropata's your uncle!

First, complete the below application form:
https://forms.office.com/r/eZ6xqJzXSC
Funding Application

Then you will be taken to the second step which involves:
Completing the Rangimatauru Online Training.Rangimatauru
Becoming a MataoraTaku Whare Wānanga – Discovering You

 • Karakia – Tēnei te ara

 • Whakawhanaungatanga  

 • Mahi a Atua Phases and Priniciple 1
  Tēnei te po, nau mai te ao – learn about what indigenising your space means 

 • Tuituia – Introduction to how we use the pūrākau 

 • Pūrākau – I noho tatapū ngā atua 

 • Bron's blurb – Consolidate the pūrākau 

 • Wānanga – Understanding the problem 

 • Kaupapa kōrero – Institutional Racism 

 • Mahi motuhake – How does racism manifest in my life? 

 • Hinekauorohia – Reflecting on our day

Tuia Te Taiao – Finding your Position in your World

 • Karakia – Tēnei te ara
 • Whakawhanaungatanga  
 • Mahi a Atua phase – Te Po 
 • Tuituia – Introduction to how we use the pūrākau
 • Pūrākau –  The Early Battles, Huruteaarangi 
 • Bron's blurb – Consolidate pūrākau 
 • Wānanga – Flexible mindsets  
 • Kaupapa kōrero – Shifting mindsets 
 • Mahi motuhake – Tuteāniwaniwa and Huaki Pouri 
 • Tuituia  Introduction to how we use the pūrākau 
 • Hinekauorohia – reflections

Whakapapa of Emotion

 • Karakia – Tēnei te ara

 • Whakawhanaungatanga  

 • Mahi a Atua Priniciple 2
  Ka mā te ariki, ka mā te tauira 

 • Mahi a Atua phase – Te Whaiao 

 • Tuituia – Introduction to how we use the pūrākau 

 • Pūrākau – Uru te ngāngana 

 • Bron's blurb – Consolidate pūrākau 

 • Wānanga – Reconceptualising distress 

 • Kaupapa kōrero – Maramataka, reconceptualising distress 

 • Mahi motuhake – Maramataka wheels 

 • Hinekauorohia – Reflections

Whakapapa of Knowledge

 • Karakia – Tēnei te ara

 • Whakawhanaungatanga  

 • Mahi a Atua phase – Te Ao Marama 

 • Tuituia – Introduction to how to use the pūrākau 

 • Pūrākau –  Tane te wānanga 

 • Bron's blurb – Consolidate pūrākau 

 • Wānanga – Rituals, getting more creative 

 • Kaupapa kōrero – Feedback Informed Culture, Goal Setting and Design a strategy

 • Mahi motuhake – Building on your strategy

 • Hinekauorohia – Reflections

Creating a Culture of Change

 • Karakia – Tēnei te ara and pou hihiri

 • Whakawhanaungatanga 

 • Mahi a Atua Priniciple 3
  Hongihongi te wheiwheiā – Growing a culture of feedback 

 • Mahi a Atua phase – Te Ao Hurihuri 

 • Tuituia – Introduction to how to use the pūrākau 

 • Pūrākau – Te Ira Tangata, Mataora and Niwareka 

 • Bron's blurb – Consolidate pūrākau 

 • Wānanga – Whāia ngā mahi o Rarohenga 

 • Kaupapa kōrero – Stepping into your power 

 • Mahi motuhake – Whakaari, Concert, Whakangahau 

 • Hinekauorohia – Reflections

Planning for a successful learning experience

Lean into discomfort

Participate in discussions

Give feedback

Stay in touch

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT